PHÒNG HỌP CHO THUÊ TẠI FIRST FMS KCN THÁI HÒA

Tại văn phòng BQL KCN Thái Hòa có phong họp cho thuê với màn hình view sonic hiện đại. Thích hợp với các cuộc họp với đối tác hoặc các cuộc họp trao đổi.

Liên hệ ngay 0941.419.139 hoặc truy cập đường link để đăng ký