Buổi họp thống nhất biện pháp PCCC tại CCN Đức Hòa III

BQL KjCN Thái Hòa được vinh dự tổ chức buổi họp thống nhất về PCCC trong Cụm CN Đức Hòa III vào ngày 15/05/2020 vừa qua.
Buổi họp thành công với sự chủ trì của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Long An và sự góp mặt của các chủ đầu tư trong cụm CN Đức Hòa III.
Các chủ đầu tư KCN đã đóng góp ý kiến và đều có điểm chung về việc thống nhất ý kiến PCCC thật tốt.

Một số hình ảnh buổi họp: