Author Archives: Sài Gòn Web

Dịch vụ bảo trì hệ thống điện nước và thiết bị

Vấn đề Làm thế nào để giúp tất cả người thuê kinh doanh hoạt động trơn tru hàng ngày? ♦ Giải pháp của chúng tôi a. Mức độ khẩn cấp cao – Khiếu nại sẽ được khắc phục hoặc ít nhất là xem xét cùng ngày hoặc cùng giờ nếu cần thiết. • Các vấn …

Waste water treatment plant (WWTP)

Problem Wastewater treatment becomes more important due to the amount of wastewater from industries is steadily increasing every year with the development of industries. Our solution Our service is more than just a wastewater treatment plant. It is also a water reclamation garden, educational facility, and beacon of sustainability that enables water reuse and allows …